#صندلی_رستوران


اهمیت طراحی و انتخاب مبلمان در رستوران ها و مال ها

انسان از طریق عناصری که در فضای پیرامون او قرار دارد با محیط خود ارتباط برقرار می کند. طراحی هریک از این عناصر از مسوولیت های طراح صنعتی است. همه المان های معماری فضا و ساماندهی محیط می توانند مبدل به عناصر هویت مندی شوند که در ذهن بیننده اثرگذار خواهند بود. "مبلمان" از جمله مواردی است که می تواند به سادگی به یکی از مهم ترین جلوه های هویت سازی محیط تبدیل شود.

1398/04/18

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.